MEKANİK VE TÜPLÜ BİRLEŞİM YÖNTEMİ

Bu yöntem ,donatı sürekliliğinin mekanik bir aparatla sağlanması esasına dayanır
Kolon –kolon ,kolon-kiriş,temel-kolon bağlantılarında daha çok tercih edilen bu yöntemle şu avantajlar sağlanır
1)Uzun kolonların ,karayolundaki nakliyesinde taşıma sıkıntılarını çözümü adına,parçalar halinde üretilmesine olanak verir
2)Uzun kolonların nakliye ve montaj yüklerinden kaynaklanan kesit fazlalıklarının önüne geçerek
 Beton ve donatının dolayısıyla maliyetin düşmesine olanak tanır
3) Prekast kolonların söketlerle olan bağlantısındaki ,baca gereksinimini kaldırdığı için,kot kayıplarının önüne geçer,dolayısı ile hafriyat, beton ve donatıda ciddi tasarruf sağlar
4) Prekast olarak çok katlı yapıların inşaasına olanak tanır